Properties in Pec
Reference # Address City/Town/Village
DS003039 Vitomorica village Vitomirice
DS004157 Karagjorgjeva, E-2, Fl-grPejë/Pec
DS004900 Dushan jovanoviq, b-121 Pejë/Pec
DS005094Bratstvo Jedinstvo No-93 Peje/Pec
DS006388 Adem Jashari Str.E/1,F/4,Pejë/Pec
DS007289 Radosava Burica, B-55 Pejë/Pec
DS007290 Radosava Burica, B-55 Pejë/Pec
DS007929 Radosava Buric F/2,Ap/5 Pejë/Pec
DS300697 Landovices, No.39 Pejë/Pec
DS301368 Nexhdet Basha, No.138 Pejë/Pec
DS301843Milladin Popoviq No-26 Peje/Pec
DS302238 Fidanishte B/F,F/4,Ap/15 Pejë/Pec
DS302467 JNA Peje/Pec
DS302594 Krala Petra, No.44 Pejë/Pec
DS302674 Nexhdet Basha No/22 Pejë/Pec
DS303374 Fidanishte L/A/Ap/9 Pejë/Pec
DS303889 Zufera Musica, No.12 Pejë/Pec
DS304262 Radosava Burica, E-3, Fl-Pejë/Pec
DS304271 Karagjorgjeva, B-D, Fl-4,Pejë/Pec
DS304549 Terolit 1, B-1, fl-4, AptPejë/Pec
DS304871 Crni Vrh, No.11 Crni Vrh
DS304923 Petra Prlje, C-1, Apt-10 Pejë/Pec
DS305009Krala Petra, Fl-4, Apt-7 Peje/Pec
DS305103 Petra Prlje, Lam-A, Fl-4,Pejë/Pec
DS305247 Boro Vukmirovicq, B-130, Pejë/Pec
DS305280 Radosva Buriqa,Fl-2, Apt-Pejë/Pec
DS305407 Krala Petra, No.14, E-1, Pejë/Pec
DS305411 Mosha Pijade, B-41,Fl-4, Pejë/Pec
DS305465 Dinarska, No.9 Pejë/Pec
DS306221 Rasadnik, Fl-1, No.4 Pejë/Pec
DS306660 Kralja Petra Str.F/3,Ap/8Pejë/Pec
DS306853 Trg Heroja, no.23, Fl-4, Pejë/Pec
DS306857 Krsta Filipoviqa, No.9 Pejë/Pec
DS308044 Landovices, No.10 Pejë/Pec
DS308353 Kralja Petra I, E-A, Fl-1Pejë/Pec
DS309136 17 Nentori, No.23 Pejë/Pec
DS309137 Karagjorgjeva, No.bb Pejë/Pec
DS500236Fidanishte ,F-1,Ap-2 Pejë
DS500254 Radosava Buriqa, Fl-5, ApPejë/Pec
DS500437 Agim Ramadani Nr-32 JunikDecan/Decan
DS500518 Baballoq No-40 Decan/Decan
DS500584 Fidanishte, LL-B, Fl-5 Pejë
DS500610 17 Nentori, No.74 Pejë/Pec
DS500660/01Mark Perku No/15 Pejë/Pec
DS500660/02Mark Perku No/15 Pejë/Pec
DS500957 Sanxhakut, No.2 Pejë/Pec
DS500984 Mehmet Shoshi, E-92 Pejë/Pec
DS501081 Milije Banasevic No/10/18Pejë/Pec
DS501089 Radosava Buric Pejë/Pec
DS501133 Nexhdet Basha, No.3 Pejë/Pec
DS501220PATRIJARSIJSKA Pejë/Pec
DS501241 Pariska, No.41, Fl-1 Pejë/Pec
DS501360 Vitomirica, reoni i tret Vitomiricë
DS501410 Strumices, No.11 Pejë/Pec
DS501528 Karagjorgjeva, Apt-11 Pejë/Pec
DS501538 Strumices, B-5, Fl-G Pejë/Pec
DS501570 Crni Vrh No-19 Pejë/Pec
DS501688 Serdar Janka Vukotiqa, NoPejë/Pec
DS501705 7 Korriku Pejë/Pec
DS501713 Darinda Rajevic Pejë/Pec
DS501737 J.RakocevicStr.F/4,Ap/10 Pejë/Pec
DS501781 Milija Banashevic, No.4/aPejë
DS501831 Karagjorgjeva, E-3, Fl-5,Pejë/Pec
DS501923 Mosha Pijade E/4,F/3,Ap/5Pejë/Pec
DS501950 Fshati Qyshk Qyshk
DS502071Karagjorgjeva, Fl-1, Apt-Peje/Pec
DS502100 Gorazhdevc Gorazhdevc
DS502182 Lagja e re, Junik, No.15 Junik
DS502187 Radosava Burica, No.6, E-Pejë/Pec
DS502215 Patrikanes Str.No-112 Pejë/Pec
DS502216 Vitomerice Reoni II Vitomirica
DS502228 Ramiz Sadiku, fl-2, Apt-1Pejë/Pec
DS502247 Jonuz Berjalolli Pejë/Pec
DS502248 Jonuz Berjalolli, No.11 Pejë/Pec
DS502289 Marka Urosheviqa, B.57 Pejë/Pec
DS502397 Vllada Raiceviqa, B-23 Pejë/Pec
DS502404 Gorazhdevc Gorazhdec
DS502430 Karagjorgjeva Pejë/Pec
DS502453 village Leshan Leshan
DS600086 Njegosheva, no.7 Pejë/Pec
DS600196 Radosava Burica, B-104, FPejë/Pec
DS600306 JNA, B-38/A Pejë/Pec
DS600324 Nikolla Teslla, No.12 Pejë
DS600374 Nemanjina, No.5 Pejë/Pec
DS600389 7 juli, No.10 Pejë/Pec
DS600390Mosha Pijade No-9,ap-36 Peje/Pec
DS600566 Radisava Buriqa, E-1, Fl-Pejë/Pec
DS600720 Radosava Buriqa, L-B, Fl-Pejë/Pec
DS600794 Mark Perku Str.no/43 Peje/Pec
DS600903 Hajra Shahmanoviq Str.No-Pejë/Pec
DS600945 Strumica str., No.1 Pejë/Pec
DS601064 Vlada Raiceviqa, no.1/B Pejë/Pec
DS601096 Bore Vukmiroviq, No.105 Pejë/Pec
DS601259 Ivo Lole Ribar, B-39, fl-Pejë/Pec
DS601318M.Tito Str.F/4,Ap-28 Pejë/Pec
DS601337 Nemanjina, E-104, Fl-3, A
DS601558 Vlada Raiceviqa, No.44/A Pejë/Pec
DS601667 Krala Petra, E-A, Fl-1, APejë/Pec
DS601673 Boro Vukmiroviq No-105 Pejë/Pec
DS601822 Vlada raiceviqa, No.32, EPejë/Pec
DS602085 JNA, bb, Fl-2, Apt-10 Pejë/Pec
DS602636M.Tito Str. Gjakove/Djakovica
DS602686 Novembra, No.74 Pejë/Pec
DS602700 Nikolla Tesla, no.3/A, FlPejë/Pec
DS602702 Nikolla tesla, no.3/A, FlPejë/Pec
DS603110 Jonuz Berlajolli Str.No-1Pejë/Pec
DS603247Radosava Buriq Ap-15 Peje/Pec
DS603334 Patriarkanes Pejë/Pec
DS603335 Patriarkanes, no.15 Pejë/Pec
DS603336 Patriarkanes, No.17 Pejë/Pec
DS603338 Patriarshijska, no.21 Pejë/Pec
DS603438Radosava Buriqa, Fl-4, ApPejë/Pec
DS603522 JNA ,E/1,F/3,Ap/9 Pejë/Pec
DS603718 Parisit, no.23 Pejë/Pec
DS603722 Nikolla Tesla, no.12 Pejë
DS603959 Boris Kidric, No.112-A Pejë/Pec
DS604383 JNA ,E/2,F/1,Ap/2 Pejë/Pec
DS605172 Varshaves No-22 Pejë/Pec
DS605437 Boris Kidric No/24 Pejë/Pec
DS605544 Karagjorgjeva, Fl-2, Apt-Pejë/Pec
DS605666Orize ,F/5,Ap-22 Gjakove/Djakovica
DS605903 Sheshi i Republikes, No.2Pejë/Pec
I010174PER.Buriq Str.F/1,Ap-2 Pejë/Pec
I010176PERadosava Buriq,F/3,Ap-9 Pejë/Pec
I010192PEFidanishte E/56,F/2,Ap-4 Pejë/Pec
I010228PEFidanishte Str.F/1,Ap-1 Pejë/Pec
I010229PEFidanishte Str.F/1,Ap-2 Pejë/Pec
I010230PEFidanishte F/2,Ap-2 Pejë/Pec
I010231PEFidanishte F/2,Ap-4 Pejë/Pec
I010232PEFidanishte F/3,Ap-5 Pejë/Pec
I010233PEFidanishte Pejë/Pec
I010234PEFidanishte, Fl-4, Apt-7 Pejë/Pec
I010235PEFidanishte F/5,Ap-9 Pejë/Pec
I010236PEFidanishte F/4,Ap-8 Pejë/Pec
I010237PEFidanishte, Fl-5, Apt-10 Pejë/Pec
I010238PEFidanishte, Fl-1, Apt-1 Pejë/Pec
I010239PEFidanishte/Petra Prlje/Rasadnik, , 2 Pejë/Pec
I010240PEFidanishte ,F/1,Ap-3 Pejë/Pec
I010241PEFidanishte, Fl-2, Apt-4 Pejë/Pec
I010242PEFidanishte F/2,Ap-5 Pejë/Pec
I010243PEfidanishte b-3 Pejë/Pec
I010244PEFidanishte B/G3,F-3,Ap-7 Pejë/Pec
I010245PEfidanishte b-3,f-3,ap-8 Pejë/Pec
I010246PEfidanishte b-3,f-3,ap-9 Pejë/Pec
I010247PEfidanishte b-3,f-4,ap-10 Pejë/Pec
I010248PEFidanishte, F-4, Apt-11 Pejë/Pec
I010249PEfidanishte f/4,ap-12 Pejë/Pec
I010250PEFidanishte F/5,Ap-13 Pejë/Pec
I010251PEfidanishte b-3,f-5,ap-14 Pejë/Pec
I010252PEfidanishte B-3,F/5,Ap-15 Pejë/Pec
I010253PEFidanishte B-3,F-5,Ap-16 Pejë/Pec
I010254PEFidanishte, F-6, Apt-17 Pejë/Pec
I010255PEFidanishte F/6,Ap-18 Pejë/Pec
I010256PEFidanishte, F-1, Apt-1 Pejë/Pec
I010257PEFidanishte, F-2, Apt-2 Pejë/Pec
I010258PEFidanishte, Fl-2, Apt-3 Pejë/Pec
I010259PEFidanishte E/46,F/2,Ap-4 Pejë/Pec
I010260PEFidanishte F/3,Ap-5 Pejë/Pec
I010261PEFisanishte F/3,Ap-6 Pejë/Pec
I010262PEFidanishte, F-4, Apt-7 Pejë/Pec
I010263PEFidanishte Str.E/48,F/4,APejë/Pec
I010268PESheshi i republikes, E-43Pejë/Pec
I020012PER.Buriq Str.No45 Pejë/Pec
I020024PEMosa Pijada, , 18 Peja
I020049PEMosha Pijade/Mosa Pijade, , 43 Pejë/Pec
I020064PETimoku/Timocka, , 1 Pejë/Pec
I020165PEM.Tito Str.No-104 Pejë/Pec
I020178PESheshi i Republikës/Trg Republike, , Pejë/Pec
I020267PE17 Nentori Str. Pejë/Pec
I040017PEDardania 3 Str. Pejë/Pec
I050032PESheshi i Heronjeve No-25,Pejë/Pec
I050034PEDraginje Medenice, Fl-groPejë/Pec
I050043PERadosava Buriqa, E-A, Fl-Pejë/Pec
I060017PELandovaqka, No.25 Pejë/Pec
I060022PEJNA Str.B-48,Ap/6 Peje/Pec
KPA0040317 Novembar, , Pec,
KPA0040417 Novembar, , Pec,
KPA0040517 Novembar, , Pec,
KPA06472, , Crni Vrh,
KPA06473, , Crni Vrh,
KPA06474, , Crni Vrh,
KPA06476, , Crni Vrh,
KPA06477, , Breg i Zi/Crni vrh,
KPA06478, , Breg i Zi/Crni vrh,
KPA06479, , Crni Vrh,
KPA06480, , Pejë/Pec,
KPA06481, , Pejë/Pec,
KPA06482, , Brestovik,
KPA06556Kuciste, , Kerstoc/Krstovac,
KPA06557Kuciste, , Kerstoc/Krstovac,
KPA07510Selo, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA07515Vinogradi, , Belo Polje,
KPA07516Brezanik, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA07517Brzanik, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA07519Vinogradi, , Belo Polje,
KPA07520Vinogradi, , Belo Polje,
KPA07528Brezanik, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA07532Brezanik, , Belo Polje,
KPA07535Brezanik, , Belo Polje,
KPA07537Kamenica, , Belo Polje,
KPA07539Trcevina, , Belo Polje,
KPA07768Njeno Polje, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica,
KPA07769Njeno Polje, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica,
KPA07770Peskovina, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica,
KPA07771Njeno Polje, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica,
KPA07772Njeno Polje, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica,
KPA07777naselje Krivoglava, , Pec,
KPA07778Naselje Krivoglava, , Peje/Pec,
KPA07779Radosava Burica-Dardanija, 1 3/15, 3/15Peja/Pec,
KPA08116, , Novoselle/Novo Selo, Peskara
KPA08117, , Novoselle/Novo Selo, Peskara
KPA08118, , Novoselle/Novo Selo, Peskara
KPA08120, , Novoselle/Novo Selo, Peskara
KPA08122, , Novo Selo, Peskara
KPA08123, , Novoselle/Novo Selo, Peskara
KPA08788, , Jabllanice/Jablanica,
KPA08826Krivoglava, , Pejë/Pec,
KPA089217. jul, 53/a, Pec,
KPA08943Kamenica, , Belo Polje,
KPA10549Brezanik, , Brezhanik/Brezanik,
KPA10610Bezvodnice, , Gorazdevac,
kpa10671/01, , Dobri do, Ornica
KPA13048Dare Dragisic, 34, Pec,
KPA13049Dare Dragisic, 34, Pejë/Pec,
kpa13083/01, , Llozhan/Lozane, Veliki Potok
KPA13313Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA13315Vitomirica, , Vitomirica,
KPA13323, , Peje/Pec, Lipsko Polje
KPA13324, , Pec, Crni Vrh
KPA13325, , Pec, Crni Vrh
KPA13326, , Pec, Crni Vrh
KPA13327, , Pec, Crni Vrh
KPA13328, , Pec, Crni Vrh
KPA13329, , Pec, Crni Vrh
KPA13330, , Pec, Crni Vrh
KPA13372, , Bellopoje/Belo Polje, Brezanik
KPA13375, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA13465Muharem Sahara, b.b., Pec,
KPA13469Radosava Burica, bb Lam.A, Apartment no.2, 02Pec,
KPA13470Radosava Burica, BB,L-A, Apartment no.18, 18Pec,
KPA13471Radosav Buric BB, L-B, Apartment no.20, ST.20Pec,
KPA13509, , Crni Vrh, Donja Mala
KPA13959, , Peje/Pec, Karagacko Polje
KPA140321 Maj, 27, Pejë/Pec,
KPA14157Donje Polje, , Gllavicice/Glavicica,
KPA14161, , Gllavicice/Glavicica, Gornje Polje
KPA14192, , Jabllanice/Jablanica,
KPA14193, , Jabllanice/Jablanica,
KPA14195, , Jabllanice/Jablanica,
KPA14364, , Klicine/Klincina, Jelinjak
KPA14366, , Klicine/Klincina, Jelinjak
KPA14398Karadjordjeva, bb, 5Pec,
KPA14540Veliki Vinogradi, , Pejë/Pec,
KPA14541Krivoglava, , Pejë/Pec,
KPA14544Veliki Vinogradi, , Pejë/Pec,
KPA14545Krivoglava, , Pec,
KPA14629Trsevina, , Belo Polje,
KPA14631Gomila, , Belo Polje,
KPA15017, , 49Doberdol/Dobri Do,
KPA15018, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15019, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15020, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15022, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15023, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15024, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15025, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15026, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15027, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15029, , Doberdol/Dobri Do,
KPA15193Pasino Selo, , Treboviq/Trebovic,
KPA15197, , Gllavicice/Glavicica, Ledine
KPA15231Rahiste, , Gllogjan/Glodane,
KPA15233Rahiste, , Gllogjan/Glodane,
KPA15234Rahiste, , Gllogjan/Glodane,
KPA15640Drpljane, , Svrke,
KPA15674, , Peje/Pec, Karagacko Polje
KPA15678, , Pishtan/Pistane, Seliste
KPA15679, , Babice, Donja Babice
KPA15680, , Babice, Donji Babic
KPA15681, , Babice, Donji Babic
KPA15682, , Babice, Donji Babic
KPA15683, , Babice, Donji Babic
KPA15684, , Babice, Donji Babic
KPA15855, , Naklo, Bregovi
KPA15856, , Nakell/Naklo, Bregovi
KPA15857, , Naklo, Bregovi
KPA15858, , Nakell/Naklo, Bregovi
KPA16037, , Peje/Pec, Brezanik
KPA16038, , Pejë/Pec,
KPA16095Razori, , Pishtan/Pistane,
kpa17511/01, , Sverke/Svrke,
KPA17544, , Brezhanik/Brezanik,
KPA17550, , Brzanik,
KPA17565JNA, 2, 171Bellopojë/Belo Polje,
KPA17569, , Zahaq/Zahac,
KPA17578, , Pocesce,
KPA17599, , Kerstoc/Krstovac, Kuciste
KPA17627Brezanik, , Brezanik,
KPA17634Karadjordjeva, Lamela C, lok. no.7, , Pec,
KPA17658, , Zllapek/Zlopek, Telcar/Do shume
KPA17659, , Zllapek/Zlopek, Telcar/Do puta
KPA17660, , Zllapek/Zlopek, Telcar/Kod bashte
kpa17681/01, , Turjake/Turjak,
kpa17691/01, , Sverke/Svrke,
KPA17699Brezanik, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA17700, , Brezanik,
KPA17701Brezanik, , Bellopoje/Belo Polje,
kpa17761/01, , Turjake/Turjak,
KPA17763, , Turjake/Turjak,
KPA17769, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA17770, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA17771, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA17772, , Ljubenic,
KPA17773Oraske Livade, , Brezhanik/Brezanik,
KPA17781, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA17793, , Babic,
KPA17813Vitomirica, , Vitomirica,
KPA17837Cair Pecko Polje, Kamenica Kod Gimnazije, , Pec,
KPA17860, , Pistane,
KPA17875, , Cuska, Cuska
KPA17876, , Qyshk/Cuska, Suvo Polje
KPA17883, , Kryshec/Krusevac,
kpa17901/01, , Dobri Do,
KPA17902Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA17903Dubocak, , Dobri Do,
KPA17925Novi Broliq, , Broliq/Brolic,
KPA17927Rosuje, , Broliq/Brolic,
KPA17941, , Vitomirica, Vitomirica
KPA17942Sevarine, , Glavicica,
KPA17954, , Zagrmlje,
KPA17955, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA17956, , Zagrmlje,
KPA17957, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA17958, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA17978, , Babice,
KPA17980Gornji Babici, , Babice,
KPA17983Donji Babici, , Babiq/Babice,
KPA17985Donji Babici, , Babice,
KPA18283Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA19134Gradina, , Pec,
KPA19135Gradina, , Pejë/Pec,
KPA19142Dulikaja-Vucji laz, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA19143Dulikaja-Vucji laz, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA19144Vucji laz, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA19145Vucji laz, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA19148Vucji laz, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA19426Ornica, , Doberdol/Dobri Do,
KPA19428Ornica, , Doberdol/Dobri Do,
KPA19429Ornica, , Doberdol/Dobri Do,
KPA19430Ornica, , Dobri Do,
KPA19431Ornica, , Dobri Do,
KPA19433Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA19435Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA20085Celo, , Celopek,
KPA20086Lokve, , Celopek,
KPA20087Lokve, , Callapek/Celopek,
KPA20148, , Kryshec/Krusevac, Turjak
KPA20149, , Kryshec/Krusevac, Turjak
KPA20150, , Kryshec/Krusevac, Turjak
KPA20201Zabljak, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA20202Rosulja, , Rosule/Rosulje,
kpa21311/01Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA21315Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA21317, , Doberdol/Dobri Do, Ornica
KPA21930, , Sverke/Svrke, Drpljane
KPA22046, , Vitomirica, Vitomirica
KPA22117, , Belo Polje, Gomile
KPA22254Bezimeni, , Llabjan/Labljane,
KPA22255Bezimeni, , Llabjan/Labljane,
KPA22257Bezimeni, , Llabjan/Labljane,
KPA22258Bezimeni, , Llabjan/Labljane,
KPA22259Bezimeni, , Llabjan/Labljane,
KPA22403, , Nakell/Naklo,
KPA22404, , Nakell/Naklo,
KPA22405, , Nakell/Naklo,
KPA22579Veliki Vinogradi, , Peje/Pec,
KPA23051, , Pocesce,
KPA23052, , Pocesce,
KPA23053, , Poceste/Pocesce,
KPA23069Trsevina, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA23170, , Doberdol/Dobri Do, Selo
KPA23171, , Doberdol/Dobri Do, Selo
KPA23173, , Doberdol/Dobri Do, Ornica
KPA23174, , Dobri Do, Ornica
KPA23175, , Dobri Do, Ornica
KPA23179, , Dobri Do, Ornica
KPA23180, , Doberdol/Dobri Do, Ornica
KPA23182, , Doberdol/Dobri Do, Belince
KPA23183, , Doberdol/Dobri Do, Belince
KPA23184, , Doberdol/Dobri Do, Belince
KPA23185, , Doberdol/Dobri Do, Selo
KPA23186, , Dobri Do, Selo
KPA23203Selo, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA23207, , Bellopoje/Belo Polje, Brzhenik
KPA23211Belince, , Doberdol/Dobri Do,
KPA23212Belince, , Doberdol/Dobri Do,
KPA23214Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA23215Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA23226, , Crni Vrh, Donja Mala
KPA23227, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23228, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23229, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23230, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23231, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23233, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23234, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23235, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23236, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23237, , Breg i Zi/Crni Vrh, Donja Mala
KPA23512, , Rashiq/Rasic, Lug Vojin
KPA23516Turjak, , Kryshec/Krusevac,
KPA23521, , Kryshec/Krusevac, Turjak
KPA23525, , Kryshec/Krusevac, Turjak
KPA23526, , Rashiq/Rasic, Lug Vojin
KPA23530Turjak, , Kryshec/Krusevac,
KPA23533, , Rashiq/Rasic, Lug Vojin
KPA23538Turjak, , Krusevac,
KPA23541, , Krusevac, Turjak
KPA23548, , Rashiq/Rasic, Lug Vojin
KPA23838, , Sverke/Svrke, Seljiste
KPA23840, , Sverke/Svrke, Seljiste
KPA23844, , Sverke/Svrke, Seljiste
KPA23847Seljiste, , Sverke/Svrke,
KPA23849, , Sverke/Svrke, Seljiste
KPA23852, , Sverke/Svrke, Seljiste
KPA23883Seliste, , Sverke/Svrke,
KPA24006Rosulje, , Rosulje,
KPA24009, , Rosulje, Rosulje
KPA24148Breg, , Baran/Barane,
KPA24149Selo, , Baran/Barane,
KPA24152Behoda, , Baran/Barane,
KPA24157Behoda, , Baran/Barane,
KPA24159Selo, , Barane,
KPA24161Bezimeni, , Baran/Barane,
KPA24162Selo, , Barane,
KPA24164Selo, , Baran/Barane,
KPA24165Behoda, , Baran/Barane,
KPA24166Selo, , Baran/Barane,
KPA24168Behoda, , Baran/Barane,
KPA24172Behoda, , Baran/Barane,
KPA24175Behoda, , Baran/Barane,
KPA24907Belince, , Doberdol/Dobri Do,
KPA24910Belince, , Doberdol/Dobri Do,
KPA24911Belince, , Doberdol/Dobri Do,
KPA24913Belince, , Doberdol/Dobri Do,
KPA24916Belince, , Doberdol/Dobri Do,
KPA24917Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA24919Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA25154Donji Babici, , Babice,
KPA25342Donji Babic, , Babice,
KPA25343Gornji Babici, , Babice,
KPA25475, , Sige/Siga,
KPA25476, , Siga,
KPA25531Selo, , Selo Barane,
KPA25532Behoda, , Baran/Barane,
KPA25533Bezimeni, , Baran/Barane,
KPA25534Behoda, , Baran/Barane,
KPA25535Behoda, , Baran/Barane,
KPA25536Behoda, , Baran/Barane,
KPA25538Breg , , Baran/Barane,
KPA25541Selo, , Barane,
KPA25542Selo, , Baran/Barane,
KPA25643, , Babiq/Babice,
kpa25644/01Donji Babici, , Babiq/Babice,
KPA25646Donji Babici, , Babiq/Babice,
kpa25647/01Gornji Babici, , Babice,
KPA25875Kuciste, , Kerstoc/Krstovac,
KPA25876Kuciste, , Kerstoc/Krstovac,
KPA25877Gornji Babici, , Babice,
KPA25878Gornji Babici, , Babici,
KPA25879Gornji Babici, , Babici,
kpa25884/01, , Kryshec/Krusevac, Dubocak
KPA25885Dubocak, , Kryshec/Krusevac,
KPA25907Rifata Burcevica, 15, Pec,
KPA26178Drpljane, , Sverke/Svrke,
KPA26179Semite, , Sverke/Svrke,
KPA26180Semite, , Sverke/Svrke,
KPA26181Semite, , Sverke/Svrke,
KPA26182Makve, , Sverke/Svrke,
KPA26183Makve, , Sverke/Svrke,
KPA26184Semite, , Sverke/Svrke,
KPA26185, , Sverke/Svrke,
KPA26650, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26651, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26652, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26653, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26654, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26655, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26656, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26657, , Vragoc/Vragovac, Donji Vragovac
KPA26683, , Doberdol/Dobri Do, Belince
KPA26759Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA26760Dubocak, , Dobri Do,
KPA26761Dubocak, , Dobri Do,
KPA26762Dubocak, , Dobri Do,
KPA26763Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA26764Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA26765Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA26766Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA26784Brezanik, , Belo Polje,
KPA26785Brezanik, , Belo Polje,
KPA27022ul Spasoja Joksimovica, 4, Peje/Pec,
KPA27201Selo, , Belo Polje,
KPA27236, , Glavicica,
KPA27453, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA27483Triglavska (Goleska 7), 5, Pec,
KPA27897Gorazdevacko Polje, , Brezanik,
KPA28480Pariska, , 17Pec,
KPA28501, , Peje/Pec,
KPA28503, , Krivoglava,
KPA28504, , Peje/Pec,
KPA28505, , Peje/Pec,
KPA28506, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA28507, , Peje/Pec, Krivoglava
KPA28508, , Krivoglava,
KPA28509, , Pejë/Pec,
KPA28623, , Zahac,
KPA28624, , Zahaq/Zahac,
KPA28662Erecko Polje, , Sverke/Svrke,
KPA28663, , Svrke, Svrke
KPA28664, , Svrke, Svrke
KPA28665, , Svrke, Svrke
KPA28666, , Svrke, Svrke
KPA28667Drpljane, , Sverke/Svrke,
KPA28668, , Sverke/Svrke, Erecko polje
KPA28706, , Svrke, Drpljane
KPA28707, , Svrke, Drpjane
KPA28708, , Svrke, Drpljane
KPA28709, , Svrke, Seliste
KPA28710, , Svrke, Seliste
KPA28711, , Svrke, Drpljane
KPA28712, , Svrke, Seliste
KPA28713, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA28714, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA28715, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA28756, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA28759, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA28760, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA28901, , Zllapek/Zlopek, Telcar
KPA28992, , Jerinjak-Krivoglava, Jerinjak-Krivoglava
KPA28993R.Vukovica, , Peje/Pec, Jerinjak-Krivoglava
KPA28995Krivoglava, , Pejë/Pec,
KPA28996, , Pejë/Pec, Krivoglava
kpa29006/01, , Dubovik, Abel
KPA29007, , Dubovik, Abel, Basta
KPA29018, , Bellopoje/Belo Polje, Kamenica
KPA29020, , Bellopoje/Belo Polje, Karagac
KPA29021, , Belo Polje, Karagac
KPA29091, , Siga,
KPA29092, , Siga,
KPA29093, , Sige/Siga,
KPA29127Brezanik, , Brezhanik/Brezanik,
KPA29128Brezanik, , Brezhanik/Brezanik,
KPA29169, , Ramun/Romune, Romunsko Polje
KPA29170, , Romune, Romunsko Polje
KPA29179, , Brezhanik/Brezanik,
KPA29192, , Brezanik,
KPA29195, , Belo Polje, Trsevine
KPA29198, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA29201, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA29202, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA29206, , Bellopoje/Belo Polje, Brezanik
KPA29208, , Pavlan/Plavljane,
KPA29221, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje Njive
KPA29788, , Gllavicice/Glavicica, Gornje Polje
KPA29848, , Glodjane, Rahija
KPA30022Suvaje-Sevarine, , Glavicica,
KPA30030Kosmonautska (Karag Pole), , 6Pejë/Pec,
KPA30035Makve, , Sverke/Svrke,
KPA30036Drpljane, , Svrke,
KPA30037Selista, , Svrke,
KPA30038Selista, , Svrke,
KPA30054Vitomirica, , Vitomirica,
KPA30055Vitomirica, , Vitomirica,
KPA30056Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA30057Vitomirica, , Vitomirica,
KPA30058Vitomirica, , Vitomirica,
KPA30059Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA30060Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA30061Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA30062Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA30063, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA30064Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA30505, , Kotradiq/Kotradic, Novi Kotradiq
KPA31170, , Ruihot,
KPA31171, , Ozdrim/Ozrim,
KPA31192Bostaniste, , Leshan/Ljesane,
KPA31193Bostaniste, , Leshan/Ljesane,
KPA31194Seliste, , Leshan/Ljesane,
KPA31195Livada, , Leshan/Ljesane,
KPA31196Selo, , Leshan/Lesane,
KPA31313Ravnica, , Krstovac,
KPA31314Kuciste, , Krstovac,
KPA31315Kuciste, , Krstovac,
KPA31506Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31509Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31512Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31514Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31518, , Kryshec/Krusevac, Krusevac
KPA31522Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31526Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31527, , Kryshec/Krusevac, Krusevac
KPA31529Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31535Dubocak, , Doberdol/Dobri Do,
KPA31537Krusevac, , Kryshec/Krusevac,
KPA31539Krusevac, , Kryshec/Krusevac,
KPA31541Dubocak, , Dobri Do,
KPA31542Krusevac, , Kryshec/Krusevac,
KPA31543Krusevac, , Kryshec/Krusevac,
KPA31764, , Treboviq/Trebovic,
KPA31765, , Treboviq/Trebovic,
KPA31766Trebovic, , Treboviq/Trebovic,
KPA31767, , Treboviq/Trebovic,
KPA31769, , Treboviq/Trebovic,
KPA31941, , Gllavicice/Glavicica, Suvaje
KPA31943, , Gllavicice/Glavicica, Suvaje
KPA31991, , Brestovik/Brestovik, Kosac
KPA32004, , Breg i Zi/Crni Vrh, Vuciji laz
KPA32005Susica, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA32006Susica, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA32133, , Gllavicice/Glavicica,
KPA32434, , Glavicica,
KPA32453Donje Labljane, , Llabjan/Labljane,
KPA32454Donje Labljane, , Llabjan/Labljane,
KPA32455Donje Labljane, , Llabjan/Labljane,
KPA33229, , Svrke, Selista
kpa33248/01Bezimeni, , Sverke/Svrke,
KPA33252Drpljane, , Svrke,
KPA33255Makve, , Svrke,
KPA33258Makve, , Svrke,
kpa33552Parilovac, , Nabrdje,
kpa33553Parilovac, , Nabrdje,
kpa33554Kruglica, , Nabrdje,
kpa33557Kruglica, , Nabrdje,
KPA33635, , Zagrmlje, Bezimeni
KPA33671, , Zagrmlje, Bezimeni
KPA34153Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA34235Piskavci, , Nakell/Naklo,
KPA34236Piskavci, , Nakell/Naklo,
KPA34237, , Nakell/Naklo, Bregovi
KPA34238Bregovi, , Naklo,
KPA34552, , Brezhanik/Brezenik,
KPA34665Vase Djurovica, broj 2, , Pec,
KPA34678Suvaje-Gornje Polje, , Gllavicice/Glavicica,
KPA34679Suvaje-Gornje Polje, , Glavicica,
KPA34680Donje Polje, , Gllavicice/Glavicica,
KPA34681Gornje Polje, , Gllavicice/Glavicica,
KPA34718, , Glavicica,
KPA34720, , Glavicica,
KPA34722, , Glavicica,
KPA35003, , Brezanik, Gorazdevacko Polje
KPA35224, , Bellopoje/Belo Polje, Selo
KPA35225, , Bellopoje/Belo Polje, Selo
KPA35226, , Bellopoje/Belo Polje, Karagac
KPA35228, , Bellopoje/Belo Polje, Brzhenik
KPA35229, , Bellopoje/Belo Polje, Brzhenik
KPA35230, , Bellopoje/Belo Polje, Brzhenik
KPA35232, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA35233, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA35234, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA35236, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje Njive
KPA35237, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje Njive
KPA35494Karagac, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA35495Karagac, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA35496Karagac, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA35499Gomila, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA35500Gomila, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA35726, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA35729, , Sverke/Sverke, Seliste
KPA35733, , Svrke, Seliste
KPA35746, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA35755Selo, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA35782Selista, , Sverke/Svrke,
KPA35784Selista, , Sverke/Svrke,
KPA35786Drpljane, , Sverke/Svrke,
KPA35834Bezvodnice, , Poceste/Pocesce,
KPA36084Suvaje-Gornje Polje, , Glavicica,
KPA36986Bakoroc, , Trstenik,
KPA37260Gornja Mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA37261Gornja Mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA37262Gornja Mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA37263Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA37265Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA38179Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA38180Vitomirica, , Vitomirica,
KPA38181Vitomirice, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA38182Vitomirica, , Vitomirica,
KPA39150Bezimeni, , Sverke/Svrke,
KPA39331Selo, , Gorazdevac,
KPA39594, , Brestovik/Brestovik, Vojkovace
KPA39652Brezanik, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA39655Karagac, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA39656Karagac, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA39660Selo, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA39662Karagac, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA39663Bresak, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA39687, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39688, , Gorazhdefc, Belinci
KPA39689, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39690, , Gorazhdefc, Belinci
KPA39691, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39692, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39693, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39694, , Gorazhdefc, Belinci
KPA39695, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39696Belinci, , Gorazhdec/Gorazdevac,
KPA39697, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39698, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39699, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39700, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39701, , Gorazhdec/Gorazdevac, Belinci
KPA39736Tromnje, , Ljubenic,
KPA39737Tromnje, , Ljubenic,
KPA39739Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA39740Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA39742Ravse, , Ljubenic,
KPA39743Ravse, , Ljubenic,
KPA39831Bregovi, , Nakell/Naklo,
KPA40488Gornja Mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA40489Gornja Mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA40491Gornja Mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA40495Gornja Mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA40612, , Pishtan/Pistane, Razori
KPA40613, , Pishtan/Pistane, Razori
KPA40614, , Pishtan/Pistane, Razori
KPA40615, , Pishtan/Pistane, Razori
KPA40617, , Pistane, Razori
KPA40618, , Pistane, Razori
KPA40619, , Doberdol/Dobri Do,
KPA40621, , Doberdol/Dobri Do,
KPA40622, , Doberdol/Dobri Do,
KPA40755Ljevosa, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA40756, , Breg i Zi/Crni vrh, Ljevosa
KPA40757Ljevosa, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA40763, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA40764, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA40765, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA40766, , Sverke/Svrke, Drpljane
KPA40767, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA40768, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA41079, , Sverke/Svrke, Drpljane
KPA41080, , Sverke/Svrke, Makve
KPA41081, , Sverke/Svrke, Makve
KPA41082, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA41083, , Sverke/Svrke, Seliste
KPA41120, , Vragoc/Vragovac, D.Vragovac
KPA41121, , Vragoc/Vragovac, D.Vragovac
KPA41122, , Vragoc/Vragovac, D.Vragovac
KPA41123, , Vragoc/Vragovac, D.Vragovac
KPA41186Gornja mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA41187Gornja mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA41188Gornja mala, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA41189Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA41191Gornja mala, , Crni Vrh,
KPA41192Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA41606Ornica, , Doberdol/Dobri Do,
KPA41609Ljevosa, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA41610Ljevosa, , Breg i Zi/Crni Vrh,
KPA42143, , Vragoc/Vragovac, D.Vragovac
KPA42162, , Vragovac, D.Vragovac
KPA42163, , Vragovac, D.Vragovac
KPA42164, , Vragovac, D.Vragovac
KPA42165, , Vragoc/Vragovac, D.Vragovac
KPA42275, , Bellopoje/Belo Polje, Selo
KPA42276, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje Njive
KPA42280, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje Njive
KPA42281, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje njive
KPA42327, , Bellopoje/Belo Polje, Selo
KPA42328, , Bellopoje/Belo Polje, Selo
KPA42329, , Bellopoje/Belo Polje, Karagac
KPA42332, , Bellopoje/Belo Polje, Brzhenik
KPA42333, , Bellopoje/Belo Polje, Brzhenik
KPA42334, , Bellopoje/Belo Polje, Brzhenik
KPA42358Brezanik, , Belo Polje,
KPA42359Brezanik, , Belo Polje,
KPA42451Selista, , Poceste/Pocesce,
KPA42452Selista, , Pocesce,
KPA43261, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA43262, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA43263, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA43264, , Bellopoje/Belo Polje, Gomile
KPA43266, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje Njive
KPA43267, , Bellopoje/Belo Polje, Gornje Njive
KPA43371Selista, , Poceste/Pocesce,
KPA43372Selista, , Poceste/Pocesce,
KPA44102, , Bellopoje/Belo Polje, Brzenik
KPA44104, , Bellopoje/Belo Polje, Brzenik
KPA44315, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA44727, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA44929Selo, , Bellopoje/Belo Polje,
KPA46048, , Glavicica, Suvaje/Sevarine
KPA46051, , Gllavicice/Glavicica, Gornje Polje
KPA46052, , Gllavicice/Glavicica, Gornje Polje
KPA46200Selo, , Doberdol/Dobri Do,
KPA46201Ornica, , Doberdol/Dobri Do,
KPA46227Velika Basta, , Zahaq/Zahac,
KPA47140Gornji Babici, , Babice,
KPA47141Gornji Babici, , Babice,
KPA47142Gornji Babici, , Babice,
KPA47143Gornji Babici, , Babice,
KPA47144Gornj Babici, , Babice,
KPA47146Gornji Babici, , Babice,
KPA47676Radovana Vukovica, 68, , Peje/Pec,
KPA47909, , Novoselle/Novo selo,
KPA47910, , Novoselle/Novo Selo,
KPA47913, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA48041, , Dobri Do, Selo
KPA48043Ornica, , Dobri Do,
KPA48044Ornica, , Dobri do,
KPA48045Belince, , Dobri do,
KPA48046Belice, , Dobri do,
KPA48047Selo, , Dobri Do,
KPA48048, , Doberdol/Dobri Do, Belince
KPA48735/01Dardanija, II , , 17Dardanija,
KPA48735/02Dardanija, II , , 17Dardanija,
KPA49231, , Kryshec/Krusevac, Dobri Do
KPA49233, , Krusevac, Dobri Do
KPA50062, , Gllavicice/Glavicica,
KPA50064, , Gllavicice/Glavicica,
KPA50065, , Gllavicice/Glavicica,
KPA50066, , Gllavicice/Glavicica,
KPA50221Dubocak, , Dobri Do,
KPA50367Hisni Zajmi (Metohijska), br.3 i 3a, , Peje/Pec,
KPA50470Kralja Petra I (Mose Pijade) nº42, , 42Peje/Pec,
KPA50659, , Lesane,
KPA51029Nedzdet Basa, br.152, , Pec,
KPA51031Dositejeva, br.6, , Pec,
KPA51097Miladina Popovica, , 104Peje/Pec,
KPA51098Miladina Popovica 104, , Pec,
KPA51110, , Brestovik/Brestovik, Brestovik
KPA51111, , Brestovik, Brestovik
KPA51142Aslan Cesma, , Pec,
KPA51144Aslan Cesma, , Pec,
KPA51201, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Gradica
KPA51202, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Gradica
KPA51204, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Gradica
KPA51205, , Mala Jablanica, Grdica
KPA51206, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Grdica
KPA51207, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Grdica
KPA51208, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Grdica
KPA51209, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Grdica
KPA51210, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Dudesh
KPA51211, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Dudes
KPA51212, , Jabllanice e Vogel/Mala Jablanica, Dudes
KPA51868, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA51870, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA51871, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA51872, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA52543Naselje "YU Program", Lamela c, lokal br.8, , Pec,
KPA53029, , Vitomirica, Vitomirica
KPA53030, , Vitomirica, Vitomirica
KPA53042, , Brestovik, Krivoglave
KPA53066Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA53067Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA53068Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA53069Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA53070Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA53071Ravse, , Ljubenic,
KPA53077Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53080Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53082Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53083Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53084Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53085Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53086Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53087Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53088Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53089Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53090Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53091Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53092Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53093Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53096Gornja mala, , Crni Vrh,
KPA53097Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53098Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA53100Gornja Mala, , Crni Vrh,
KPA54829Turjak, , Kryshec/Krusevac,
KPA54834Turjak, , Kryshec/Krusevac,
KPA54836Turjak, , Kryshec/Krusevac,
KPA54837Turjak, , Kryshec/Krusevac,
KPA54839Mlakovine, , Siga,
KPA54841Ornica, , Sige/Siga,
KPA54842Mlakovine, , Sige/Siga,
KPA54843Velike Livade, , Sige/Siga,
KPA54845Ornica, , Sige/Siga,
KPA54846Velike Livade, , Sige/Siga,
KPA54847Strane, , Sige/Siga,
KPA54848Ornica, , Sige/Siga,
KPA54849Strane, , Sige/Siga,
KPA54850Ornica, , Sige/Siga,
KPA54851Strane, , Sige/Siga,
KPA54852Ornica, , Sige/Siga,
KPA54854Strane, , Sige/Siga,
KPA54855Strane, , Sige/Siga,
KPA54857Strane, , Siga,
KPA54858Strane, , Sige/Siga,
KPA54860Ornica, , Sige/Siga,
KPA54911Strane, , Sige/Siga,
KPA54912Strane, , Sige/Siga,
KPA54913Strane, , Sige/Siga,
KPA54914Strane, , Sige/Siga,
KPA54921Strane, , Siga,
KPA54922Strane, , Sige/Siga,
KPA54946, , Siga, Malkovine
KPA54948, , Siga, Mlakovine
KPA54949, , Siga, Mlakovine
KPA90200, , Krivoglave,
KPA90201, , Krivoglave,
KPA90203Bezvodnice, , Gorazdevac,
KPA90206Bregovi, , Naklo,
KPA90207Bregovi, , Naklo,
KPA90264, , Zagerme,
KPA90307, , Zagerme,
KPA90308, , Zagerme,
KPA90847, , Zlopek,
KPA90849, , Zlopek,
KPA90850, , Zlopek,
KPA90852, , Zlopek,
KPA90853, , Zlopek,
KPA90874, , Turjak,
KPA90875, , Turjak,
KPA90881, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA90882, , Zagerme/Zagrmlje,
KPA90883, , Ljubenic,
KPA90905Donji Babic, , Babice,
KPA90912, , Naklo,
KPA91049Novi Broliq, Rosuje, , Brolic,
KPA91054Suvaje-Sevarine, , Glavicica,
KPA91056Kuciste, , Krstovac,
KPA91057Cair Pecko Polje, Kamenica Kod Gimnazije, , Pec,
KPA91062, , Pistane,
KPA91064, , Pocesce,
kpa91077/01, , Siga,
KPA91083, , Zagrmlje,
KPA91086, , Zagrmlje,
KPA91087, , Zagrmlje,
KPA91263Ravse, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA91295Selo, , Barane,
KPA91302, , Svrke, Svrke
KPA91325Pavle Jovicevic, 4, , Peje/Pec,
KPA91327Brezanik, , Brezanik,
KPA91345, , Babic, Donji Babic
KPA91348Donje Polje, , Glavicica,
kpa91370/01, , Kryshec/Krusevac,
KPA91375, , Lubeniq/Ljubenic,
KPA91379Vitomirica, , Vitomirice/Vitomirica,
KPA91421, , Turjake/Turjak,
KPA91445, , Gllogjan/Glodjane, Rahija
KPA91497Donji Babici, , Babiq/Babice,
KPA91506, , Dobri do, Ornica
KPA91538, , Peje/Pec,
KPA91563, , Peje/Pec,
KPA91575, , Ruhot/Ruhot,
KPA91577, , Vitomirice/Vitomirica, Vitomirica
KPA91583, , Peje/Pec,
KPA91614Brezanik, , Brezhanik/Brezanik,
KPA91615, , Brezhanik/Brezanik,
KPA91651, , Sverke/Svrke, Erecko polje
KPA91654, , Sverke/Svrke, Svrke
KPA91792, , Peje/Pec, Krivoglava
KPA91794, , Turjake/Turjak,
KPA91796, , Turjake/Turjak,
KPA91906Blagaje, , Terboviq/Trebovic,
KPA92029Krusevac, , Kryshefc/Krusevac,
KPA92030Krusevac, , Kryshefc/Krusevac,
KPA92031Krusevac, , Kryshefc/Krusevac,
KPA92504Velika Basta, , Zahaq/Zahac,
KPA92727, , Bellopoje/Belo Polje, Brezanik
KPA92794Brezanik, , Brezhanik/Brezanik,
KPA92963Donji Babici, , Babiq/Babice,
KPA92978, , Peje/Pec, Karagacko Polje
KPA93003Veliki Vinogradi, , Peje/Pec,
kpa93039/01, , Turjake/Turjak,
KPA93054, , Brezhanik/Brezenik,
KPA93100, , Sverke/Svrke, Makve
KPA931511 Maj, 27, Pejë/Pec,
KPA93184, , Sverke/Svrke,
KPA93188, , Sverke/Svrke,
KPA93189, , Sverke/Svrke,
KPA93190, , Sverke/Svrke,
KPA93191, , Sverke/Svrke,
S030003PEMosha Pijade No-37,F/1,ApPejë/Pec
S030026PETerolit II Str.F/3,Ap-12 Pejë/Pec
S030029PETeolit, , 16 Pejë/Pec
S030197PEFidanishte Str.A/12 Pejë/Pec
S030241PEFidanishte Str.B-G2,No-13Pejë/Pec
KPA's "Direct Line"
You may contact us by phone Monday through Friday
(08:00-16:30) by dialing +381 38 249 936
Supported by
 
2007 © KPA All rights reserved. Web design by KPA