Rasti im është vendosur
 
Më shumë

Welcome message!

       
 
 

Futni login kredencialet e dhëna nga Agjencia Kosovare e Pronës.

Nëse keni probleme në qasje, ju lutem kontaktoni KPA-në ose kërkoni kredenciale të reja.

Përdoruesi  
Fjalëkalimi:  
  Kyçu
     
     

Ju lutem vëreni se brenda ( 30) ditësh nga njoftimi i palëve nga Agjencia Kosovare e Pronës lidhur me vendimin Komisionit mbi një kërkesë, pala mund të paraqesë ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës, përmes Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare të Pronës, kundër këtij vendimi vetëm sipas kushteve të Nenit 12.3 të UNMIK/REG/2006/50.

”Linjat e Hapura” të KPA-së
Mund të na kontaktoni nga e Hëna gjer të Premten (08:30-17:30) duke formuar numrin +381 38 249 936
Përkrahur nga
     
2008 © KPA Të gjitha drejtat e rezervuara. Ueb disenj nga KPA