Moj slucaj je resen
 
Citaj više

Welcome message!

       
 
 

Unesite login akreditaciju koju Vam je dala Kosovska agencija za imovinu.

Ako imate probleme tokom logovanja, molimo da se obratite KPA ili zatražite novu akreditaciju.

Korisnik  
Lozinka:  
  Login
     
     

Molimo da imate u vidu da u roku od trideset (30) dana od dana kada Kosovska agencija za imovinu obavesti strane o odluci Komisije po zahtevu, strana može preko Izvršnog sekretarijata Kosovske agencije za imovinu da podnese žalbu na ovu odluku Vrhovnom sudu Kosova samo u skladu sa Članom 12.3 UNMIK/Uredbe/2006/50.

KPA „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:30-17:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
     
2008 © KPA Sva prava zadržana. Ueb dizajn KPA