Fillimi  Pėr Ne  FAQ  Kontakti me ne 


  DETALET E KONTAKTIT
(Adresat elektronike të DÇBP-së do të jenë valide edhe më tutje)
 
ZYRET STAFI UDHËHEQËS
 
Zyret Qendrore të KPA-së
administrator@hpdkosovo.org
Goleshit 2, Prishtinë
Telefoni: 038 225 473
Telefaksi: 038 249 919
 
Regjistrimi i KPA-së
Vllaznim Bashkimi 51, Prishtinë
Telefoni: 038 249 918
Telefaksi: 038 249 919
 
KPA Beograd
Kosovës 49/8
Telefoni: 011 334 5513
Telefaksi: 011 334 5314
 
KPA Gjilan
Rade Popovic
Telefoni: 0280 20 289
Telefaksi: 0280 24 067
 
KPA Kragujevc
Rr.9, “Lole Ribara”
Telefoni: 034 330-234; 330-784
kati 4-të
 
KPA Mitrovicë
Zyra kryesore:
Shtabi Rajonal i UNMIK-ut (Jugobanka)
Telefoni: 028 30 136/7
Telefaksi: 028 30 139
Zyret e vizitorëve::
Pjesa Jugore: Rr. Mbretëresha Teuta (përballë Jugobankës)
Pjesa Veriore: Ndërtesa e AKM-së, Dhoma nr. 18, Kompleksi i Stacionit Verior të UNMIK-ut
 
KPA Nish
Rr.“Dusanov Bazar” (Dusanova)
Telefoni: 018 515-727; 515-728
kati 3-të, Zyra br. 308
 
KPA Pejë
Zyra Kryesore: Rr. “Mbreteresha Teuta”, 153
Telefoni: 039 32 968
Telefaksi: 039 32 970
Zyra e vizitorëve: 54, Mosha Pijade
 
KPA Podgoricë
Crnogorskih Serdara
Telefoni: 081 624 216
 
KPA Prishtinë
Goleshit 2
Telefoni: 038 225 473
Telefaksi: 038 244 854
 
KPA Prizren
Zyra Kryesore:
Shtabi Rajonal i UNMIK-ut
Tel/Fax: (029) 631-469
Tel: (038) 504604 ext. 8046/8024
Zyra e vizitorëve    
Jeronim De Rada"/ "Zef Llush Marku"/ "Metohijska" nr. 63
Tel: (029) 631-429
 
KPA Shkup
Vinichka Street No. 10 (CDRIM-building), kati I dytë
Telefoni: +389 71 886 564
 
   
  Z. Knut Rosandhaug
HQ, Drejtor Ekzekutiv
knut.rosandhaug@hpdkosovo.org
- menagjmenti i përgjithshëm
   
  Z. Haque Nawaz
HQ, Zyrtar i Programit Menagjues
haque.nawaz@hpdkosovo.org
- menagjmenti dhe financat
   
  Z. David Chillaron-Cortizo
HQ, Drejtues i Operativës
david.chillaron@hpdkosovo.org
- operativa
   
  GRUPI MENAGJUES
(sipas alfabetit)
   
  Z. Agron Beka
HQ, Drejtues i Njësitit Qendror për Shqyrtim të Lëndës (CCPU)
agron.beka@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor
   
  Z. Lulzim Beqiri
Prizren, Drejtues i Zyrës
lulzim.beqiri@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor dhe operativa
   
  Mr. Federico Berrino
HQ, Udhëheqës Projekti
federico.berrino@hpdkosovo.org
- Skema e qeradhënies
   
  Ms. Christine Buchmann
HQ, Sekretar Ligjor
christine.buchmann@hpdkosovo.org
- Komisioni i Kërkesave
   
  Znj. Danijela Cemovic
Beograd, Drejtuese e Zyrës
danijela.cemovic@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor dhe operativa
   
  Znj. Margaret Cordial
HQ, Nëpunëse e marrëdhënieve me jashtë/Këshilltar Ligjor
margaret.cordial@hpdkosovo.org
- marrëdhëniet me publikun, media, kontribuuese ndërlidhëse, këshilla juridike
   
  Z. Vladimir Georgiev
HQ, Shef i Shërbimeve Administrative
vladimir.georgiev@hpdkosovo.org
- administratë, logjistik, transport, sigurimi
   
  Z. Istref Hasanaj
HQ, Zyrtar i Financave
istref.hasanaj@hpdkosovo.org
- financa, buxhet dhe prokurim
   
  Z. Arben Ibrahimaj
HQ, Zyrtar i Personelit
arben.ibrahimaj@hpdkosovo.org
- stafi i BKK-së, financat
   
  Z. Beshir Islami
HQ, Nëpunës
beshir.islami@hpdkosovo.org
-shqyrtimi ligjor dhe zbatimi
   
  Z. Geir Johansen
HQ, Kryesekretar përmbarues
geir.johansen@hpdkosovo.org
- revizionim ligjor dhe lajthitje
   
  Znj. Edmonda Kelmendi
HQ, Nëpunëse Personeli
edmonda.kelmendi@hpdkosovo.org
- stafit të UN-it dhe ndërkombëtar
   
  Z. Zvezdan Milenkovic
HQ, Nëpunës Ligjor
zvezdan.milenkovic@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor
   
  Z. Veljo Mrdakovic
HQ, Drejtues i TI
veljo.mrdakovic@hpdkosovo.org
- teknologjia informative, menagjmenti i të dhënave, ueb sajt
   
  Znj. Gylshen Muharremi
HQ, Drejtuese e Njësitit për Pronat nën Administrim
gylshen.muharremi@hpdkosovo.org
- administrimi i pronave
   
  Z. James Nunan
Mitrovicë, Shef i Zyrës
james.nunan@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor dhe operativa
   
  Z. Muslim Qazimi
Gjilan, Shef i Zyrës
muslim.qazimi@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor dhe operativa
   
  Z. Elbarim Rexhepi
Pejë, Shef i Zyrës
elbarim.rexhepi@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor dhe operativa
   
  Znj. Shqipe Rexhepi
Prishtinë, Shef i Zyrës
shqipe.rexhepi@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor dhe operativa
   
  Znj. Valbona Svecla
HQ, Shefe e Shërbimit të Kartotekës
valbona.svecla@hpdkosovo.org
- administrimi i dokumenteve
   
  Z. Mykola Tkachenko
HQ, Shef i Njësitit të Zbatimit
mykola.tkachenko@hpdkosovo.org
- zbatimi, ndërlidhës me policin, incidentet gjatë zbatimit
   
  Mr. Josepf Tummers
HQ, Zyrtar Ligjor
joep.tummers@hpdkosovo.org
- shqyrtimi ligjor
   
  Znj. Hikmete Xharra
HQ, Zyra e Ballore
hikmete.xharra@hpdkosovo.org
- plani i DE, posta pranuese/dërguese, administratë
   
  Znj. Nazmie Zyferi
HQ, Drejtuese e Njësitit Kontaktues
nazmie.zyferi@hpdkosovo.org
- propagandim informativë


 

Mbėshtetur nga

©HPD 2004 - Webmaster - Editor

Foreign Affairs-Canada Ministry of Foreign Affairs-Finland Foreign Affairs-Germany Foreign Affairs-Ireland Ministry of Foreign Affairs-Norway Foreign Affairs-Switzerland U.S Department of State   European Union Kosovo Force OSCE UNMIK