Shqip
AKP Raporti Vjetor 2015

Raportin vjetor te AKP-se per vitin 2015, mund ta gjeni online nė tri gjuhet ne linkun e meposhtem  http://www.kpaonline.org/public.asp.