Srpski
UPRAVA KPA
RUKOVODECE OSOBLJE   UPRAVA
G-din Marian Nieora
Gdja Florije Kika
VD Zamenika Izvrsnog Direktora
Uprava
florije.kika@kpaonline.org

img

 
G-din SHkelzen Bajraktari
GK, V.D. Šefa informativne službe
odnosi sa javnošću, mediji,operativa
shkelzen.barjaktari@kpaonline.org
 
G-din. Enver Bajrami
Koordinator
Jedinica za verifikaciju dokumenata
enver.bajrami@kpaonline.org
 
G-din Sami Beka
Šef IT-a
IT
sami.beka@kpaonline.org
 
G-dja. Myrvete Ejupi - Sopjani
GK, VD Sekretar
Pravna obrada i sprovodjenje zahteva
myrvete.ejupi@kpcva.org
 
G-din. Valir Gruda
Peć, V.D.Šefa kancelarije
Pravna obrada i operativa
valir.gruda@kpaonline.org
 
G-din Arben Ibrahimaj
Gk, VD Šefa finansijske službe
Finansije i budzet
arben.ibrahimaj@kpaonline.org
 
G-din Afrim Leka
Gnjilane, Šef kancelarije
Pravna obrada i operativa
afrim.leka@kpaonline.org
 
G-dja Albiona Maloku
Upravnik Jednica / KIZK
KIZK
albiona@kpaonline.org
 
G-đa Gylshen Muharremi
GK, Šef službe za imovinu pod upravom KPA
upravljanje imovina
gylshen.muharremi@kpaonline.org
 
G-din Arben Pasjaqa
Rukovodilac administracije
Administracija
arben.pasjaqa@kpaonline.org
 
G-din Dukagjin Ramadani
Direktor departmana za nabavke
Departmant za nabavke
Dukagjin.Ramadani@kpaonline.org
 
G-đa Shqipe Rexhepi
Pristina, Šef kancelarije
pravna obrada i operativa
shqipe.rexhepi@kpaonline.org
 
G-din Hilmi Rrahmani
Šef jedinice za unutrašnju reviziju
Jednica za unutrašnju reviziju
hilmi.rrahmani@kpaonline.org
 
G-đa Shpresa Sogojeva
GK, VD Šefa kancelarije za ljudske resurse
Lokalno i medjunarodno osoblje
shpresa.sogojeva@kpaonline.org
 
G-din Erhan Uka
Prizren, Šef kancelarije
pravna obrada i operativa
erhan.uka@kpaonline.org
 
G-din. Bedri Voca
Mitrovica, VD Šefa Kancelarije
Pravna obrada i operativa
bedri.voca@kpaonline.org
 
KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI