Srpski
Primio/la sam Obaveštenje o Podnetom Zahtevu
 
Citaj više
Šta se dogada kada se po zahtevu donese odluka
 
Citaj više
Saznaj više o KAI
 
Citaj više
KPA Webmap
Download your Decision
Public Access
Pretraga
Traži kpaonline:
KPA Zahtevi Imovine pod administracijom

Trazite preko br. parcele:
Odaberite opstinu:
Unesite br. parcele:

Imajte na umu: da kada korisitite ovu aplikaciju radi pretrage za imovinom, trebate koristiti originalno ime katastarske opštine. Podaci KAI su zasnovani na informacijama koje su unete prilikom podnošenja zahteva i stoga ne odražavaju promene koje su nastale osnivanjem nekih novih opština na Kosovu.

Statistika
 Podneti zahtevi: 42749
 Odluceni zahtevi: 42095

 Objavljeni zahtevi: 42749
Zaposlenja
 
Nema raspisanih konkursa
  Nema raspisanih konkursa
  Odlučeni prvi predmeti vezani za kompenzaciju koji su podneti HPD/KAI
Objavljeno: 07-10-2019

Odlučeni prvi predmeti vezani za kompenzaciju koji su podneti HPD/KAI

Priština, oktobar 2019

Tokom perioda 25-27 septembar 2019. Godine u Kosovskoj agenciji za upoređivanje i
verifikaciju imovine je održano zasedanje Komisije za imovinske zahteve Kosova (KIZK),
da bi se odlučilo o preostalim imovinskim sporovima predmetima primljenim, registrovanim
i obrađenim i upućenim na odlučivanje u KAI.
Na ovom zasedanju, po prvi put su pred Komisijom predočeni zahtevi u vezi sa vraćanjem
imovinskih prava koja su izgubljena usled diskriminacije.
U ovim slučajevima, Direkcija za imovinska i stambena pitanja je odlučila da podnosioc
zahteva “A” kategorije ima pravo na povraćaj imovine nakon uplate cene privatizaije i
podnosioci zahteva “C” kategorije imaju pravo na kompenzaciju. Vlada Republike Kosova je
donela administrativno uputstvo (VRK) br. 10/2018 o procedurama programa kompenzacije
za sprovođenje odluka Komisije za stambene i imovinske zahteve i fondovi za kompenzaciju
su na raspolaganju, stoga je omogućeno sprovođenje odluka Komisije za stambene i
imovinske zahteve. Na ovom zasedanju, 14 od 132 takva zahteva, su predočeni Komisiji gde
je Komisija za procenu odredila cenu privatizacije i podnosioc zahteve “A” kategorije je
platio taj iznos Agenciji. Nakon odluke Komisije, podnosioci zahteva “C” kategorije sada
mogu da od Agencije traže isplatu njihove kompenzacije.
U okviru svojih nadležnosti Komisija je odlučila o još nekim pitanjiima uključujući i dva
zahteva koje je žalbeno veće KAI pri Vrhovnom sudu poništilo i vratilo izvršnom
sekretarijatu Agencije na ponovnu obradu i odlučivanje od strane Komisije.


vise vesti

> OBUKA ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE OSOBLJA KAUVI-a
01-10-2019
> Gdin. Naser Shala imenovan je od strane Skupštine Kosova za izvršnog direktora izvršnog sekretarijata Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju Imovine
01-03-2019
arhiva vesti
Pregled iseljenja
Današnji datum
22-10-2019

KAI planira sprovodenje iseljenja u skladu sa agencijama za sprovodenje zakona i pravi nedeljni plan. Klikom na datum dole, dobicete pristup pregledu iseljenja podeljenim po opstinama za tu nedelju.

16/10/2019 11/10/2019 10/10/2019 09/10/2019 26/09/2019
19/09/2019 10/09/2019 16/08/2019 16/08/2019 10/08/2019
25/07/2019 24/07/2019 18/07/2019 16/07/2019 11/07/2019
10/07/2019 27/06/2019 26/06/2019 20/06/2019 13/06/2019
Početna >>|
KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI
RSS