Srpski

“U prilog primeni Zakona br. 06/L-085 o zaštiti uzbunjivača, u prilogu možete pronaći link Smernice o zaštiti uzbunjivača, pripremljene u okviru projekta protiv privrednog kriminala na Kosovu (PECK II) u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije."