Srpski

KPA objavljuje 13-to izdanje imovinskih zahteva


26 Jun 2008 Kosovska agencija za imovinu (KPA) objavila trinejsto izdanje zahteva podnetih agenciji. Trinejsto izdanje sadrži 2,449 zahteva od ukupno više od 39,644 zahteva koje je KPA do sada primila za poljoprivredno zemljište, komercijalnu imovinu i stambenu imovinu, nastalih zbog oružanog sukoba iz 1998 i 1999 godine.

   

U ovih 2,449 zahteva koja su objavljena danas uključeno je:

    • 2381 zahtev vezan za poljoprivrednu imovinu;
    • 58 zahteva vezanih za stambenu imovinu; i
    • 10 zahteva vezanih za komercijaln imovinu

Današnje izdanje sadrži ukupno 29,694 zahteva objavljenih od strane KPA.
Objavljene informacije uključuju detalje u vezi sa zahtevima kao što su opština, selo, naziv ulice i broj, kao i broj parcele predmetne imovine, da bi se osobama koje imaju potencijalni pravni interes u vezi sa imovinom pružila mogućnost da istu identifikuju. 
Svako onaj ko misli da ima pravni interes u vezi sa bilo kojom od objavljenih predmetnih imovina mora da kontaktira kancelariju KPA što je pre moguće, a u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog izdanja, ukoliko želi da postane strana u zahtevu. Nakon isteka perioda od 30 dana, zahtevi će biti prezentirani nezavisnoj Komisiji kosovske agencije za imovinu (KPCC) radi donošenja odluke. Bilo koja strana u zahtevu može podneti žalbu na odluku KPCC-a Vrhovnom sudu Kosova.

Spiskovi objavljenih zahteva dostupni su u svim opštinama i lokalnim sudovima na Kosovu kao i na KPA internet stranici
http://www.kpaonline.org/SearchSC/frmSearch.aspx.