Srpski

Studijska poseta Oslu, Norveškoj  u cilju razmene iskustava

Priština, 27 februar  2017

 

Delegacija Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI) je boravila 23. i 24. februara 2017 u Oslu, Norveška u cilju studijske posete na poziv Norveške nacionalne agencije za katastar i hartografiju (Kartverket).

 

Vršilac dužnosti zamenika Direktora Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI), gđa. Florije Kika je ovom prilikom izjavila da se cilj ove posete odnosi na pripreme koje Republika Kosovo čini na transformaciji Kosovske agencije za imovinu (KAI) u nov mandat na osnovu dogovora iz Brisela o povratku katastarskih dokumenata na Kosovo iz Srbije u okviru Briselskog dialoga za normalizaciju odnosa uz posredovanje Evropske Unije i podršku Sjedinjenih Američih Država.

 

Prvog dana, delegacija je bila u poseti centralnom sedištu Agencije “Kartverket” u gradu Hřnefoss kom prilikom je Direktor kancelarije za međunarodne odnose u ovoj Agenciji, gdin. Helge Onsrud, upoznao sa procesom registracije imovine i katastra u Norveškoj. Nakon toga su ostali službenici gdin Hardy Buller i Sidsel Kvarteig diskutovali o kartama, skeniranju i ortofotografijama, skladištenju i distribuciji arhive. Takođe, tokom narednog sastanka gdin. Helge Onsrud i gđa. Sabrina Grimsrud su predstavili rad njihovog geoportala dok je Jan Häusler predstavio material u vezi sa katastarskim sistemom, rešenjima kao i  javnom pristupu u smislu dobijanja informacija o imovinama. 

 

U razgovoru je naglasak stavljen i na projekte međunarodne saradnje i važnosti koje ova saradnja ima za Kosovo. U okviru programa boravaka posećen je i Univerzitet životnih nauka, sa učešćem na predavanjima međunarodno renomiranih profesora, Erling Berge i Per Kĺre Sky, koji su govorili o upravljanju zemljištom i njegovom konsolidacijom sa posebnim naglaskom na procese kroz koje je prošla Norveška u ovom pravcu.

 

Ova poseta je također pomogla i u razmeni Norveških iskustava pošto su oni poznati po procesima kroz koje su prošli u smislu skeniranja katastarske dokumentacije, indeksiranja iste, upoređivanja i verifikacije njihovih katastarskih dokumenata u prošlosti.

 

Gđa. Florije Kika se takoće prilikom ove posete veoma zahvalila Norvežanima na njihovoj pomoći koji su dali  prošlom mandatu Kosovske agencije za imovinu i pozvala ih da u budućnosti sagledaju mogućnosti za saradnju pošto Kosovo očekuje da od Srbije dobije katastarsku dokumentaciju preko Evropske Unije i počne sa njihovom upoređivanjem i verifikacijom u cilju rešavanja mogućih imovinskih problema.

 

U Kosovskoj delegaciji u sastavu Florije Kika, Albiona Maloku, Arben Canolli, Besar Sahiti iz KAUVI i Gazmir Raci, politički savetnik Ministarke za dialog Edite Tahiri i politički koordinator za sprovođenje dogovora za povratak katastarskih registara takođe je u sastavu bio  i gdin. Murat Meha, Šef Kosovske Katastarske Agencije (KKA) i Besmir Veselaj i Korab Ahmetaj iz KKA.