KPA je objavila drugu grupu zahteva


Danas je Kosovska agencija za imovinu (KPA) objavila drugih 701 zahteva od više od 13.443 koje je do sada prikupila u vezi sa poljoprivrednim zemljištem i stambenim prostorom nastalih kao rezultat oružanog sukoba iz 1998 i 1999 godine.
701 zahtev objavljen danas se odnosi na:

  • 593 poljoprivredna zemljišta
  • 58 stambenih objekata i
  • 50 komercijalnih objekata

Objavljene informacije o 701 zahteva uključuju informacije kao što su: opština, selo, naziv ulice i broj, broj parcele na kojoj se imovina nalazi, da bi osobe koje su potencijalno zainteresovane za učešće u pravnom postupku mogle da vide o kojoj se imovini radi.
Svi oni koji smatraju da imaju pravni interes u bilo kojem od objavljenih zahteva moraju se što pre obratiti kancelariji KPA i to u roku od 30 dana ako žele da učestvuju u postupku. Nakon perioda od 30 dana, zahtev će biti iznešen pred Kosovskom Komisijom za Imovinske Zahteve  (KPCC) radi donošenja odluke. Sve strane u postupku mogu da se žale na odluku KPCC Vrhovnom sudu Kosova.
Spisak objavljenih zahteva je dostupan u svim opštinama i lokalnim sudovima na Kosovu kao i u svim kancelarijama KPA u Prištini, Mitrovici, Prizrenu, Peći i Gnjilanu.