Srpski
Obaveštenje za medije

Kosovska agencija za imovinu (KAI) pozdravlja sva pitanja upućena od strane medija u vezi sa mandatom KAI i Direkcijom za stambeno imovinska pitanja (DSIP). Agencija se obavezuje da će medijima dati sve potrebne informacije.

Sva pitanja mediji trebaju da upute:

mailbox@kpaonline.org

Imajući u vidu da je engleski službeni jezik KAI-a, bićemo u mogućnosti da na Vaš zahtev blagovremeno odgovorimo ukoliko isti uputite KAI-u na engleskom jeziku.

Ukoliko želite da uputite Vaš zahtev KAI-u na srpskom jeziku, molimo Vas kontaktirajte:

g-đica Negosava Mrdaković
negosava.mrdakovic@kpaonline.org
Tel. kancelarija: +381 (0) 38 249 918 - Lokal: 155
Mob. tel: + 377 (0) 44 233 675

Da bi KAI ponudio najbolju moguću pomoć medijima,  agencija će se pridržavati sledećih principa:

  1. Na sva pitanja medija će biti odgovoreno.
  1. KAI će odgovoriti na pitanja medija što je pre moguće, samo Vas molimo da agenciji date dovoljno vremena da proveri činjenice pre nego što da bilo kakvu izjavu.
  1. KAI nije u poziciji da daje informacije  o  individualnim zahtevima. Ako mediji budu tražili takve informacije, KAI može dati samo uopštene informacije o proceduri i propisima.
  1. KAI neće medijima davati kopije bilo kojeg dokumenta koji je priložila strana u zahtevu. Ipak, sve odluke koje je donela Komisija za stambene i imovinske zahteve i Komisija kosovske agencije za imovinu biće dostupni javnosti. Ove će odluke biti objavljene na našoj internet stranici čim strane u zahtevu budu o tome obaveštene.
  1. KAI će obezbediti prevod da bi pomogao medijima oko njihovih pitanja.

Neke napomene medijima da bi se obezbedilo blagovremeno procesuiranje pitanja;

  • Molimo Vas da sva pitanja uputite gore navedenim osobama
  • Budite precizni koliko god je to moguće u vezi sa informacijom/izjavom koja Vam je potrebna
  • Ako je to moguće, TV i radio stanice bi trebale da pošalju svoja pitanja pre snimanja emisije
  • Pošto je jezik koji KAI koristi engleski, pitanja na engleskom jeziku bi pojednostavila proceduru. Međutim, ako mediji upute pitanja na srpskom ili albanskom jeziku, agencija će se pobrinuti da se ona blagovremeno procesuiraju

 

KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI