Srpski
PRAVNI OKVIR
  • Uredbe povezane za KAI
  • Zakoni o imovini na Kosovu
  • Druge povezane
Ime Zakona Službeni Glasnik Stupanje na Snagu
Zakon Br.05-L-010
Službeni List Kosova - O KOSOVSKOJ AGENCIJI ZA UPOREDIVANJE I VERIFIKACIJU IMOVINE
3 Novembar 2016
Zakon Br.05-L-102
O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE KOSOVA I EVROPSKE UNIJE O MISIJI EVROPSKE UNIJE ZA VLADAVINU PRAVA NA KOSOVU
17 Juni 2016
Zakon Br.04-L-274
O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE KOSOVA I EVROPSKE UNIJE O MISIJI EVROPSKE UNIJE ZA VLADAVINU ZAKONA NA KOSOVU
14 April 2014
Zakon Br.04-L-115
Službeni List Kosova
11 Septembar 2012
Zakon br 04/L -061 - O prodaji stanova
Službeni List Kosova
21 Decembar 2011
Zakon Br. 03/L-079 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a 2006/50
Službeni List Kosova
13 Juni 2008
Administrativno upustvo 2007/5

Zakon o mandatu i osnivanju

 
IZVRŠNA ODLUKA BROJ 2007/43

Zakon o mandatu i osnivanju-zamenjen sa UNMIK uredbom 2006/50

13 August 2007
IZVRŠNA ODLUKA BROJ 2007/41

Zakon o mandatu i dodatnom osnivanju

2 Avgust 2007
UREDBA UNMIK-a 2006/10

Zakon o postupku  pravila i dokazima-Zakon o proceduri pravila i dokazima

4 Mart 2006
UREDBA UNMIK-a 1999/23

Zakon o administrativnom postupku – Zakon o administrativnoj proceduri

 
UREDBA UNMIK-a 2006/50

Primena UNMIK uredbe 2006/50

16 Oktobar 2006
UREDBA UNMIK-a 2000/60    
UREDBA UNMIK-a 2006/33 Zakon o Upravnom Postupku 13 Maj 2006
Ime Zakona Službeni Glasnik Stupanje na Snagu
Zakon o Eksproprijaciji (Službeni List SAP Kosova Br.5/86) 6 Maj 1979
Zakon O Gradjevinskom Zemljistu (Službeni List SAP Kosova Br.14/80 i 42/86) 25 April 1986
Zakon o Izgradnji Investicionih Objekata (Službeni List SAP Kosova Br.5/86) 1 Mart 1986
Zakon o Koriscenju Poljoprivrednog Zemljista (Službeni Glasnik SRS Br.47/74) 5 Decembar 1974
Zakon o Nadzidjivanju Zgrada i Pretvaranju Zajedničkih Prostorija u Stanove (Službeni List SAP Kosova Br.14/88) 7 Jun 1988
Zakon o Obligacionim Odnosima (Službeni List SFRJ Br.29/78) 26 Maj 1978
Zakon o Osnovnim Svojisnko-Pravnim Odnosima (Službeni List SFRJ Br.6/80) 1 Septembar 1980
Zakon o Parničnom Postupku (Službeni List SFRJ Br.4/77) 14 Januar 1977
Zakon O Produzecima (Službeni Glasnik SRS Br.40/89) 15 Juli 1989
Zakon O Premeru i Katastru Zemljista (Službeni List SAP Kosova Br.12/80)  
Zakon o Prometu Nepokretnosti (Službeni List SAP Kosova Br.45/81, 29/86 i 28/88) 19 Juli 1986
Zakon o Stambenim Odnosima (Službeni List SAP Kosova Br. 11/83, 29/86 i 42/86) 5 April 1983
amandmani 1 Novembar 1986
Zakon O Šumama (Službeni List SAP Kosova Br.46/86 i 10/87) 28 Februar 1986
Zakon o Susvojini na Stanu (Službeni List SAP Kosova Br.43/80 i 22/87) 5 Decembar 1980
Zakon o Uknjizenju Nepokretnosti u Drustvenoj Svojini (Službeni List SAP Kosova Br.37/71) 1 Januar 1972
Ime Zakona Službeni Glasnik Stupanje na Snagu
Sakupljanje osnovnih dokumenata, UN-HABITAT, 2-go izdanje (samo na     engleskom)   marta 2000
KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI