Regjioni I/S DS KPA Gjithsejt
Në shkallë vendi 289 1374 10684 12347
MITROVICË 43 398 1621 2062
Leposaviq 0 0 5 5
Mitrovicë 31 318 235 584
Skenderaj 0 17 669 686
Vushtrri 12 39 653 704
Zubin Potok/td> 0 10 58 68
Zveçan 0 14 1 15
GJILAN 61 94 2146 2301
Gjilan 22 12 291 325
Kamenicë 30 0 194 224
Kaçanik 0 10 43 53
Novo Brdo 0 5 353 358
Shtërpce 1 0 23 24
Ferizaj 1 42 653 696
Viti 7 25 570 602
PEJË 97 584 4334 5015
Gjakovë 12 143 216 371
Deçan/Decane 8 232 222 462
Klinë 7 23 1091 1121
Istog 13 76 2018 2107
Pejë 58 110 788 956
PRISHTINË 74 162 1298 1534
Gllogovc 0 0 0 0
Fushë Kosovë 4 14 24 42
Lipjan 10 10 258 278
Obiliq 18 47 81 146
Podujevë 0 13 654 667
Prishtinë 39 72 256 367
Shtimje 2 6 44 52
PRIZREN 14 135 1275 1424
Dragash 0 1 0 1
Malishevë 0 0 275 275
Rahovec 0 17 104 121
Prizren 13 78 562 653
Suharekë 1 39 333 373