Regjioni I/S DS KPA Gjithsejt
Në shkallë vendi 288 1348 10657 12293
MITROVICË 42 384 1620 2046
Leposaviq 0 0 5 5
Mitrovicë 30 304 235 569
Skenderaj 0 17 668 685
Vushtrri 12 39 653 704
Zubin Potok/td> 0 10 58 68
Zveçan 0 14 1 15
GJILAN 61 92 2135 2288
Gjilan 22 12 291 325
Kamenicë 30 0 192 222
Kaçanik 0 10 43 53
Novo Brdo 0 5 353 358
Shtërpce 1 0 23 24
Ferizaj 1 42 644 687
Viti 7 23 570 600
PEJË 97 578 4321 4996
Gjakovë 12 139 216 367
Deçan/Decane 8 232 222 462
Klinë 7 23 1090 1120
Istog 13 76 2014 2103
Pejë 58 108 780 946
PRISHTINË 74 161 1296 1531
Gllogovc 0 0 0 0
Fushë Kosovë 4 14 24 42
Lipjan 10 10 258 278
Obiliq 18 47 81 146
Podujevë 0 13 654 667
Prishtinë 39 71 254 364
Shtimje 2 6 44 52
PRIZREN 14 132 1275 1421
Dragash 0 1 0 1
Malishevë 0 0 275 275
Rahovec 0 17 104 121
Prizren 13 76 562 651
Suharekë 1 38 333 372